Croeso i Wefan Prosiect Teithwyr Ewropeaidd i Gymru 1750-2010

Content:

Ers canrifoedd mae teithwyr o Ewrop wedi cadw cofnod ysgrifenedig o’u hargraffiadau a’u syniadaeth am Gymru ar ffurf dyddiaduron, llythyron, taithlyfrau, ac yn fwy diweddar, blogiau. Mae sylwadau am y profiad o deithio mewn gwlad dramor, am ei phobl a’i thywydd, bywyd y wlad a’r dref, menter ddiwydiannol, ymdrechion cymdeithasol, neu ddarganfod bwyd anghyfarwydd, ond yn rhagflas o’r pynciau a drafodir yn y testunau hyn.   Mae'r prosiect tair blynedd hwn, a gyllidir gan Gyngor y Celfyddydau a'r Dyniaethau, yn edrych ar y gwahanol ffyrdd y caiff Cymru a Chymreictod eu portreadu mewn ysgrifeniadau teithio Ewropeaidd o'r cyfnod 1750 - 2010.  Mae'r prosiect yn gynllun ar y cyd rhwng Prifysgol Bangor, Canolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd Prifysgol Cymru a Phrifysgol Abertawe.

Dros y tair blynedd i ddod bydd y project yn cyflawni'r canlynol:

Llun: Cyfarfod panel ymgynghorol, mis Medi 2013

Chwith i'r dde:  Dafydd Johnston, Christina Les, Katie Gramich, Charles Forsdick, Robert Evans, Mary-Ann Constantine, Anna-Lou Dijkstra, Heather Williams, Alison Martin, Kathryn Jones, Carol Tully, Michael Freeman