Femton månader af en ung schweitzares lefnad, eller resor i Scottland, England, Irland, Belgien, Rheintrakterna och Schweitz, àren 1830 och 1831

Name of traveller

Carl David Arfwedson (1806-1881)

Reason for travel

 • en route to Ireland

Date of travel

1830

Men omsider stadnade vagnen och postiljonens röst hördes. Förgäfves voro de resandes försök att igenom dimman upptäcka orsaken härtill; förgäfves var det att fråga postiljonen, ty denne talade blott den skarpa provins-dialekten och stammade dessutom så förfärligt, att sjelfva Engelsmannen i vagnen ej kunde begripa ett enda ord. Ett svagt främmande ljud hördes då och då, såsom ett eko af postiljonens mummel, och dessa ljud tilltogo småningom i mängd och styrka. (Arfwedson 202)

Content

 • architecture: detailed description of Conwy Castle and surroundings
 • language:
  • displeased with the Welsh language
  • difficulty of communication with the Welsh-speaking coach driver owing to the man's limited knowledge of English
 • people: describes encounter with a family of impoverished Roma on Angelsey
 • terrain: impressed by picturesque mountains and coast
 • transport:
  • modes of travel: post coach, ferry
  • travels along the north coast of Wales from Liverpool to Ireland via Holyhead
 • click here to read the full account

Nationality of traveller

Swedish

Language of publication

Swedish

Gender of traveller

Male

Type of publication

travelogue

Citation

Arfwedson, C[arl] D[avid]. Femton månader af en ung schweitzares lefnad, eller resor i Scottland, England, Irland, Belgien, Rheintrakterna och Schweitz, àren 1830 och 1831. Stockholm: L. J. Hjerta, 1832. 199-206. Print.