Resa, igenom en del af England och Scotland

Name of traveller

Eric Thomas Svedenstjerna (1765-1825)

Reason for travel

 • survey of industry across south Wales
 • en route from Cornwall to England

Date of travel

1802-03

Till Svansea hade Mr Greville haft den godheten att gifva oss flera rekommendationsbref, dels till ägare af härvarande kopparverk och stenskolgrufvor, dels till personer som bättre kunde disponera sin tid och tjena oss till vägvisare . . . I England kan man för högst vigtiga angelägenheter besöka någon på eftermiddagen. När man derföre mot aftonen ankommer till något ställe, dit man är adresserad, bör man, för att vinna tiden, skicka sitt rekommendationsbref tillika med en not, hvari man begär att få veta, hvad tid det faller lägligast att emottaga den resande. (Svedenstjerna 62-3)

Content

 • industry:
  • detailed description of different metallurgical works and coal mines across south Wales
  • impressed by rapid development of industry especially of Merthyr Tydfil
  • compares annual output to that of Sweden at the time
 • terrain: no differentiation between Wales and England
 • transport:
  • modes of travel: boat, post coach, on foot, horseback
  • praises efficiency of south Wales infrastructure
  • dense railway system, industrial ports and canal system
 • German translation: Reise durch einen Theil von England und Schottland in den Jahren 1802 und 1803: Besonders in Berg- und Hüttenmännischer, Technologischer und Mineralogischer Hinsicht. Trans. Johann G. L. Blumhof. Marburg: Krieger, 1811. Print.
 • click here to read the full account

Nationality of traveller

Swedish

Language of publication

Swedish; translation: German

Gender of traveller

Male

Type of publication

scientific study; travelogue

Citation

Svedenstjerna, Eric T. Resa, igenom en del af England och Scotland. Stockholm: Carl Delen, 1804. 58-111. Print.