"Schetsen uit Noord-Wales: Uit de Reis-herinneringen eener jeugdige Hollandsche"

Name of traveller

M. M. Chr.

Reason for travel

 • employment as governess

Date of travel

July to September 1849

Zondag 2 Sept. — Het heeft den ganschen nacht hier, zoo als wij gelukkig eerst dezen morgen bij het opstaan hoorden, sterk gewaaid en geregend; doch omstreeks acht ure verscheen tot mijne blijdschap de liefelijke zon, die, geholpen door een frisch windje, spoedig alles opdroogde. Daarom durfden miss Georgina, miss Florence en de governess (mijn persoontje) het wagen, langs het meer naar eene kerk te wandelen, die men zeide dat op twee mijlen afstands van de stad gelegen was. (Chr. 146)

Content

 • architecture:
  • splendour and riches of a country house near Rhuthin
  • exploration of tubular tunnels across Britannia Bridge
 • customs: brief reference to Welsh Methodism, Welsh language
 • industry: reference to iron mine near Tremadog
 • people:
  • account addressed to the author's parents in the Netherlands
  • employed by the West family; account reflects genteel life-style in Wales 
  • various visits to local gentry
 • recreation:
  • two weeks summer excursion through north Wales
  • picnics, excursions on Llyn Tegid
  • recreational walks together with Lady West and the daughters, Georgina and Florence
 • terrain:
  • describes Wales as the Switzerland of England with the area around the Cyffylliog settlement as the most Swiss of them all
  • romantic landscapes: green valleys, barren mountains, waterfalls, impressed by the amount and variety of wild flowers, milder climate than in the Netherlands
  • notes that Snowdon is about ten times higher than the cathedral tower in Uitrecht
 • transport: modes of travel: carriage, rowing boat, on foot
 • click here to read the full account

Nationality of traveller

Dutch

Language of publication

Dutch

Gender of traveller

Female

Type of publication

letter

Citation

Chr., M. M. "Schetsen uit Noord-Wales: Uit de Reis-herinneringen eener jeugdige Hollandsche." Het Leeskabinet 36.1 (1869): 134-51. Print.