Reisverhalen en Indrukken uit Ierland, 't Noorden van Wallis enz. Een Dagboek, met Aanteekeningen

Name of traveller

Daniel Frans van Alphen

Reason for travel

 • travelling as cultural tourist, self-improvement
 • en route to and return from Ireland

Date of travel

May and June 1867

Wat de stad Rhyl betreft, die ge zeer nabij het station gelegen ziet, 't is eene zeebadplaats, zich uitstrekkende aan het lage, zandige einde van de vallei van Clywd: zij (de badplaats) is in hare opkomst; hare Iigging en die van de onmiddelijke omgeving, zijn wel niet behagelijk, doch Rhyl, hoewel, volgens het zeggen, niet tot de "first-rate bathing places" behoorende, moet voor den burgerstand veel aantrekkelijks hebben en, in elk geval, — gewordt dit van hier gewaar — eene zeer bedrijvige stad zijn. (van Alphen 40)

Content

 • architecture:
  • detailed description of Britannia Bridge and biographical notes on architect Robert Stephenson (1803-1859)
  • comparison of Conwy town wall with Moorish architecture
  • praises blend of old and new architecture in case of Thomas Telford's (1757-1834) Menai Suspension bridge
 • history: many footnotes with detailed historical background information on Wales in general and specific locations
 • people:
  • frequent references to previous travel accounts, e.g. Johann Georg Kohl (1808-1878)
  • are mistaken for Welsh travellers as they are overheard speaking Dutch with each other
 • terrain: describes views from the window of the train from Chester to Holyhead
 • transport: travel by steamboat, train, carriage
 • click here to read the full account

Nationality of traveller

Dutch

Language of publication

Dutch

Gender of traveller

Male

Type of publication

diary; travelogue

Citation

van Alphen, D[aniel] F[rans]. Reisverhalen en Indrukken uit Ierland, 't Noorden van Wallis enz. Een Dagboek, met Aanteekeningen. s' Gravenhage: J. M. van 't Haaf, 1869. 38-51, 243-71. Print.