Cymru a’r Alban mewn ysgrifau teithio o Ewrop

Fforwm a drefnwyd ar y cyd rhwng dau brosiect dan nawdd yr AHRC:

‘Teithwyr Ewropeaidd i Gymru’ a ‘Teithwyr Chwilfrydig: Thomas Pennant a theithio i Gymru ac i’r Alban 1760-1820’
Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Aberystwyth: Sadwrn 16 Ebrill 2016

Le Pays de Galles ressemble entièrement à la Suisse

J-J Rousseau

Cynhadledd undydd a fydd yn archwilio’r delweddau o Gymru a’r Alban a geir mewn llenyddiaeth daith o gyfandir Ewrop ac Iwerddon rhwng 1760 ac 1870. Beth oedd yn cymell teithwyr o Ffrainc, yr Almaen, y Swistir, a’r Iseldiroedd i fentro i’r cyrion Celtaidd? Pa mor ymwybodol oedd y teithwyr hyn o’r gwahaniaethau diwylliannol o fewn y Deyrnas Unedig? Beth yw’r ffynonellau a’r datblygiadau llenyddol a’u hysbrydolodd ac a ddylanwadodd ar eu profiad?

Rhaglen

Sesiwn Un: Thomas Pennant Abroad

  • Welcome by the organisers
  • Mary-Ann Constantine (CAWCS): ‘Continental Pennant: the 1765 Tour’.
  • Heather Williams (CAWCS): ‘Faire des livres avec des livres’: French travel writers on Wales read Pennant and others’.
  • Carol Tully (Bangor): ‘The Reception of Thomas Pennant in the German-speaking Lands: Facts, Fictions and the Celtic Nations’.

Sesiwn Dau: Views of Scotland

  • Richard Allen (University of South Wales): ‘”To write so as to be understood by Nobody”: the secret life of an eighteenth-century lawyer and his tour of lowland Scotland in 1773’.
  • Pawel Hamera (Kraków): ‘Nineteenth-century Scotland as seen by a Pole: Krystyn Lach-Szyrma and his Anglia I Szkocya.’

Sesiwn Tri: Wales and Scotland from Ireland

  • Finola O’Kane (University College Dublin): ‘Scottish Highlanders in the Irish ‘Highlands’: Scotland’s role in forming the Counter-revolutionary tourism of post 1798-Ireland’.
  • Elizabeth Edwards (CAWCS): ‘Irish in Wales: crosscurrents of travel and correspondence for the Ladies of Llangollen’.

Sesiwn Pedwar: Notions of the Celtic in Continental Culture

  • Richard Tholoniat (Université du Maine, Le Mans): ‘Welsh Identity and French Passions (1814-1914)’.
  • Nigel Leask (Glasgow): Ymateb i bapurau'r dydd.