Lawrlwythiadau

Ffoaduriaid i Gymru

Adnoddau ar gyfer CA2 a 3 syn cynnwys gwybodaeth ac ymarferion rhyngweithiol yn seiliedig ar waith celf gan ffoaduriaid ddaeth i Gymru.
Cynhyrchwyd yr e-lyfr hyn gan Wasanaeth Addysg Llyfrgell Genedlaethol Cymru fel rhan o EwrOlwg, yr arddangosfa gan Teithwyr Ewropeaidd i Gymru.

EwrOwlwg: Cymru drwy Lygaid Teithwyr Ewropeaidd, 1750-2015

Adnoddau ar gyfer oed 4 i 12 fel rhan o EwrOlwg, yr arddangosfa gan Teithwyr Ewropeaidd i Gymru.

E-lyfr: Perthyn i Gymru

Fe gomisiynwyd yr ysgrifau teithio gwreiddiol ar gyfer y casgliad hwn (cliciwch yma i ddechrau’r lawrlwythiad) gan ‘Teithwyr Ewropeaidd i Gymru 1750-2010’ yn dilyn ymddangosiad yr awduron yn yr Ŵyl Amlieithog o Leisiau Rhyngwladol yn Abertawe yn 2017. Arianwyd yr ŵyl gan brosiect ‘Dynameg Trawsieithyddol’ OWRI (Y Fenter Ymchwil Byd Agored), ac fe’i drefnwyd ar y cyd gyda Wales PEN Cymru. Hoffem ddiolch i’r AHRC ac OWRI-CLD am eu cefnogaeth hael.