Digwyddiadau

Dyma restr o ddigwyddiadau prosiect ‘Teithwyr Ewropeaidd’ a’r arddangosfa deithiol EwrOlwg.

Amgueddfa Ceredigion, Aberystwyth

 • 5 Gorffenaf 2014: Lansiad rhifyn arbennig o gylchgrawn Studies in Travel Writing gyda sgwrs gan Mike Parker.
 • 10 Gorffenaf 2015: Lansiad o arddangosfa deithiol EwrOlwg gyda sgwrs gan Mike Parker.
 • 13 Gorffenaf 2015: Haner cant o blant o Flwyddyn 6 Ysgol Gymraeg, Aberystwyth, yn ymweld â EwrOlwg.
 • 21 Gorffenaf 2015: Sgwrs gan Rhian Davies: “’Martyred Belgium’: The Belgian National Fête of 21 July 1915.”
 • 14 Awst 2015: EwrOlwg Ffiesta Bwyd Fach.
 • 4 Medi 2015: Dangos ffilm Gideon Koppel: sleep furiously (2008).
 • 12 Medi 2015: Sgwrs gan Michael Freeman: “Landladies, Harpers and Guides: Providing Services for Tourists in Wales, 1770–1870.”

DRWM, Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Aberystwyth

 • 14 Medi 2015: Digwyddiad cyhoeddus “Transatlantic Journeys: Big Cities and Inhabited Islands”, sgwrs rhwng Kirmen Uribe a Ned Thomas, gyda chefnogaeth Cyfnewidfa Lên Cymru.

Amgueddfa Abertawe, Abertawe

 • 16 Hydref 2015: Noson agoriadol EwrOlwg yn Abertawe, gyda sgwrs gan Heini Gruffudd.
 • 24 Tachwedd 2015: “A European Traveller to Wales: Dr Jörg Bernig at Swansea Museum”, noson gyda Jörg Bernig, awdur o’r Almaen, yn siarad â Tom Cheesman.
 • 28 Tachwedd 2015: Gweithdy plant am drathodiadau Nadolig ar draws Ewrop.
 • 15 a 17 Rhagfyr 2015: Gweithdy barddoniaeth ar ffoaduriad cheiswyr lloches.
 • 13 Ionawr 2016: Sgwrs gan Gwyn Griffiths: “Fraternity of the Onion sellers and Growers of Roscoff, Brittany.”
 • 20 Ionawr 2016: Sgwrs gan Peter Lord: “Merthyr Blues: Heinz Koppel and his location in the Welsh art world.”
 • 22 Ionawr 2016: Sgwrs gan Heini Gruffudd: “Kate Bosse-Griffiths: Two Identities.”