Sylw yn y cyfrangau

Erthyglau am y prosiect yn y wasg ac ar-lein

Erthyglau am y gynhadledd yn y wasg lleol

  • “A transatlantic treat.” CQ Cambrian News (10 Sep 2015): 26.
  • “’Minority Cultures and Travel.” National Library of Wales, Aberystwyth. 14-16 Sep. 2015.
  • Event: Uribe, Kirmen and Ned Thomas. “Transatlantic journeys: big cities and inhabited islands.” DRWM, National Library of Wales, Aberystwyth. 14 Sep. 2015.
  • National Library of Wales. “Transatlantic journeys: big cities and inhabited islands.” live performances / presentations / tours. Autumn 2015. 11.
  • “Writer visits.” Cambrian News (19 Nov. 2015): 22.

Eitemau am yr arddangosfa ar y radio a’r teledu

  • Nia Roberts. BBC Radio Cymru. 15 Aug. 2013. Radio.
  • Heno. S4C. 4 Aug. 2015. TV.
  • Dewi Llwyd ar Fore Sul. BBC Radio Cymru. 6 Dec. 2015. Radio.
  • Radio Wales Arts Show. BBC Radio Wales. 6 Jan. 2016. Radio.
  • Nia Roberts. BBC Radio Cymru. 25 May 2016. Radio.